Børnehaven Kernehuset
 
Læreplaner og temaer
Publiceret den 17. november 2015

FORORD TIL KERNEHUSETS LÆREPLANER OG TEMAER

 

Giv børnene ret
til at lege og lære,
at drømme og forme,
leve og være.

Kun der hvor børn
kan føle sig trygge,
gror det, de gamle
kaldte for lykke.

- Carl Scharnberg


I Kernehusets daglige pædagogiske virke hælder vi ikke til en bestemt pædagogisk, ideologisk retning, som er styrende for den måde, som vi er sammen med eller opdrager børnene på. Vi er i høj grad bevidst om, at det er de forskellige faglige, grundlæggende uddannelser og opsamlingerne af årtiers både gode og mindre gode erfaringer, kombineret med ny forskning og forældresamarbejdet, der ligger til grund for Kernehusets pædagogiske og daglige virke.

I en stor børneflok vil der altid være børn, som har eller får brug for særlig pædagogisk opmærksomhed i større eller mindre omfang. Det er de børn, der i oplægget til udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner fra politisk hold, benævnes med særlige behov.

Vigtigst af alt er, at alle der kommer i Kernehuset oplever, at her er godt og trygt at være, og at barndommen får de bedst mulige betingelser, og at børnene får ro til dannelse og læring gennem leg og inspiration.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til læreplaner og temaer.

DET JURIDISKE

Bekendtgørelse om læreplaner
:

Læreplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen af lov om social service § 8a. Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen ½-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. For den kommunale dagpleje udarbejdes læreplanen samlet for alle dagplejehjem tilknyttet den kommunale dagpleje.

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal det beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes. Læringsmålene er fælles overordnede mål for, hvilke kompetencer den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddet skal lede frem imod, jf. stk. 1. Socialministeren fastsætter nærmere regler for indhold af og overordnede mål for læring i dagtilbuddene.

Stk. 3. Dagtilbuddets forældrebestyrelse samt kommunalbestyrelsen godkender den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen i dagtilbuddet med henblik på eventuel revision.

OPSUMMERING OG BESKRIVELSE AF LÆREPLANSTEMAER

I PDF-filen "Læreplaner for Kernehuset" (se bilag nedenfor) kan du læse mere om vores seks læreplanstemaer.

Først i filen er en opsummering med kort beskrivelse af temaerne. Derefter følger en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte temaer.

Vores seks temaer

 

- Barnets alsidige personlige udvikling

- Sociale kompetencer

- Sproglige kompetencer

- Krop og bevægelse

- Natur og naturfænomener

- Kulturelle udtryksformer og værdier