Børnehaven Kernehuset
 

Hvordan forbedrer vi små børns trivsel og udvikling? Sønderborg Kommune deltager i stort projekt.

Børn & Familie, Sønderborg Kommune er ved at afprøve forældrekurset De Utrolige År Småbørn. Kurset skal hjælpe forældre med at støtte deres små børns udvikling, læring og trivsel.

Kursusforløbet er en del af Forebyggelsespakken, som Folketinget har vedtaget. Vi indgår i projektet sammen med Socialstyrelsen og omkring 25 andre kommuner, som afprøver forskellige indsatser. Vi er med i en stor evaluering, som undersøger, hvordan man bedst understøtter børns trivsel og udvikling, herunder om kursusforløbet gør en forskel for de forældre og børn, der deltager. Den viden vil komme børn og forældre i hele Danmark til gavn.

For at finde ud af, om kurset hjælper forældrene, skal vi indsamle erfaringer fra forældre, som ikke modtager kurset – og som lige nu har børn i alderen 1-3 år. Vi skal have viden om deres barns trivsel og om deres egen oplevelse af at være forældre.

Forældrene skal udfylde spørgeskemaer på www.tidlig.dk tre gange i løbet af de næste to år. Vi behandler alle de informationer, I giver os, fortroligt. Der er ikke nogen i kommunen, der ser jeres besvarelser – kun hvorvidt I har svaret på spørgeskemaerne. Jeres svar vil være en del af en større landsdækkende undersøgelse, der bliver offentliggjort i 2018. I og jeres barn kan ikke genkendes i den undersøgelse, der offentliggøres.

Hvis du vil være med, så send en mail med oplysning om dit navn og mailadresse til utroligeaar@sonderborg.dk. Du vil som tak for ulejligheden være med i en lodtrækning om biografbilletter blandt de forældre, der svarer. Vi trækker lod om to billetter efter hver af de tre svarrunder.

Hvis I har spørgsmål om undersøgelsen, kan I ligeledes kontakte Børn & Familie på utroligeaar@sonderborg.dk. Læs evt. også vedhæftede pjece ’De utrolige år 1-3 år’.

Med venlig hilsen

Børn & Familie

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har fået midler fra Socialstyrelsen, som er en del af Social- og indenrigsministeriet, til at anvende DUÅ Småbørn, der skal understøtte en tidlig indsats over for børn i alderen 0-6 år. Som en del af dette laves en undersøgelse, der er sat i gang af Socialstyrelsen. Undersøgelsen gennemføres af analyse- og forskningsinstitutionerne Oxford Research, KORA og CEBR. Vi forventer, at undersøgelsen er færdig i 2018. Når evalueringen er færdig, udsender vi et nyhedsbrev om resultaterne til alle de forældre, institutioner og kommuner, der har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne bliver også offentliggjort på Socialstyrelsens hjemmeside.

I kan læse mere om evalueringen her: http://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/born/om-tidlig-indsats-livslang-effekt/evaluering-af-tidlig-indsats-livslang-effekt