Børnehaven Kernehuset
 

Sønderborg Kommune deltager i Socialstyrelsens indsatsområde

"Tidlig indsats 0-6 år - Tidlig indsats - Livslang effekt"

Læs mere om Tidlig opsporing.