Børnehaven Kernehuset
 

Hjernen og hjertet i dagtilbud

I Sønderborg kommune arbejder daginstitutionerne med at trivselsvurdere og sprogvurdere børnene.

Fra marts/april 2016 anvendes IT-platformen Hjernen og Hjertet til dette pædagogiske dokumentationsarbejde.

Hjernen og Hjertet er en digital platform, der samler pædagogernes dokumentation omkring jeres barns trivsel, udvikling og læring, når det gælder:  

·        Sprogvurdering

·        Trivselsvurdering

·        Forældredialog

 

Som forældre inviteres I til at deltage via spørgsmål i forhold til sprogvurdering, forældredialog og i overgangen til skole.

I inviteres via en mail, som sendes til den mailadresse I har oplyst.

De tilfælde, hvor I som forældre inddrages, er:

·        når jeres barn sprogvurderes.

·        når I tilbydes en samtale i jeres institution

·        når jeres barn har overgang til skole

 

Har du spørgsmål vedr. Hjernen og Hjertet eller din rolle i den forbindelse, er du velkommen til at spørge det pædagogiske personale i dit barns institution.

Med venlig hilsen
Forvaltningen Børn og Uddannelse


Orientering om Hjernen og Hjertet i dagtilbud

 

I Sønderborg kommune arbejder daginstitutionerne med at trivselsvurdere og sprogvurdere børnene.

Fra marts/april 2016 anvendes IT platformen Hjernen og Hjertet til dette pædagogiske dokumentationsarbejde.

Hjernen og Hjertet er en digital platform, der samler pædagogernes dokumentation omkring jeres barns trivsel, udvikling og læring, når det gælder:  

·        Sprogvurdering

·        Trivselsvurdering

·        Forældredialog

 

Som forældre inviteres I til at deltage via spørgsmål, i forhold til sprogvurdering, forældredialog og i overgangen til skole.

I inviteres via en mail, som sendes til den mailadresse I har oplyst.

De tilfælde, hvor I som forældre inddrages er:

·        Når jeres barn sprogvurderes.

·        Når I tilbydes en samtale i jeres institution

·        Når jeres barn har overgang til skole

 

Har du spørgsmål vedr. Hjernen og Hjertet eller din rolle i den forbindelse, er du velkommen til at spørge det pædagogiske personale i dit barns institution.

God påske!

Forvaltningen Børn og Uddannelse